Klikaj zdjęcia by wywołać dalsze informacje.       Naciskając klawisz Backspace, wracasz do poprzedniego.
< następne
W tym miejscu prezentowałby się okazale, zdobił i nobilitował otoczenie.Mógłby stać się nowym
symbolem Centrum Warszawy. Na zasadzie kontrastu harmonizowałby z Pałacem Kultury
stojąc we właściwej od niego odległości. Oba gmachy miałyby pełną ekspozycję.