Projekt rewitalizacji zaplecza Pałacu Kultury

W ostatnich latach nie brakowało zajadliwych krytyków Pałacu Kultury i Nauki. Niektórzy chcieli nawet go zburzyć, nie biorą pod uwagę, a może nie wiedząc, że nie Stalin wymyślił ten typ architektury, a jedynie kazał kopiować amerykańskie wzorce. Lew Rudniew nowojorską czy chicagowską brzydotę wyniósł na wyżyny estetyki, adoptując elementy architektury polskiej: renesansowe attyki Kazimierza, strzelistość gdańskiego ratusza, otaczając wszstko rozległą zielenią parków. Z początkiem 2007 roku dylemat, co zrobić z  Pałacem Kultury i Nauki, zniknął, ponieważ został wpisany do rejestru zabytków.

Zachodnia strona Pałacu Kultury i Nauki długo była uboga i zaniedbana. Kolejne inwestycje, które zmieniają jej oblicze, to: 1975 -  Dworzec Centralny, 1989 - Hotel Holiday Inn i Dom handlowy City Center, 1998 - Warszawskie Centrum Finansowe (33 piętra, 144 m), 2003 - Hotel Inter-Continental (44 piętra, 156 m). W budowie aparamentowiec „Żagiel” (45 pięter, 192 m) przy Złotych Tarasach na miejscu zburzonego City Center.

więcej informacji
Kliknij zdjęcie

Oddanie do użytku Złotych Tarasów wiosną 2007 roku zmieniło charakter ulicy Emilii Plater z placu budowy na nowoczesne wielofunkcyjne, wielkomiejskie centrum. Duża szerokość ulicy Emilii Plater z szeregiem wieżowców, na odcinku od Aleji Jerozolimskich do ulicy Świętokrzyskiej, nadaje metropolitalny charakter tej części Śródmieścia. Wschodnia strona ulicy uformowana zieloną ścianą parków i monumentalnym budynkiem Pałacu Kultury pośrodku stanowi dodatkową atrakcję tego miejsca.

Planowana przez Miasto przebudowa zniszczonej nawierzchni ulicy Emilii Plater, połączona z budową ogromnego podziemnego parkingu, przekształci ją w atrakcyjną strefę pieszą z fontannami, ławeczkami z ograniczonym ruchem pojazdów.

Stworzenie eleganckiego wejścia do Pałacu Kultury i Nauki od strony Sali Kongresowej umożliwiłoby jego urbanistyczną integrację ze Złotymi Tarasami i Dworcem Centralnym poprzez atrakcyjną strefę (wielkomiejski plac) intensywnego ruchu pieszego.

Obecne zachodnie wejście do Pałacu Kultury jest raczej techniczne: dla personelu i dostawców. Strażnicy nie wpuszczają turystów. Może i słusznie, bo nie sprawia ono imponującego wrażenia. Są tam trzy dziedzińce, z których południowy od strony Złotych Tarasów, po przykryciu go szklanym dachem i odpowiedniej adaptacji, mógłby stanowić dodatkową powierzchnię wystawową dla organizowanych w Pałacu Imprez Targowych oraz służyć jako przestrzeń widowiskowo - koncertowa.

Obecny środkowy dziedziniec parkingowo-dostawczy możnaby przedzielić stropem na dwa poziomy. Dolny, z dojazdem wyłącznie od dziedzińca północnego, spełniałby obecną funkcję. Górny poziom, z dostępem od dziedzińca południowego, stanowiłby reprezentacyjne wejście pod nowoczesnym szklanym dachem (obecny jest w stylu hali fabrycznej) przez salę byłej restauracji na 1-szym piętrze.

Jest to oczywiście szkic koncepcji, której konkretne rozwiązanie powinien wyłonić konkurs architektoniczny.


MAF
<< powrót do strony głównej